DỰ ÁN THIẾT KẾ, THI CÔNG CỦA PHÚC KHANG

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TP. RẠCH GIÁ

Chủ đầu tư :

Địa điểm :

Quy mô :

ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6

Chủ đầu tư : BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG

Địa điểm : Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Quy mô :

NHÀ CHỈ HUY BB519 – KIÊN GIANG

Chủ đầu tư : BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG

Địa điểm : Tỉnh Kiên Giang

Quy mô :

HỌC VIỆN LỤC QUÂN ĐÀ LẠT

Chủ đầu tư : CTY TNHH GIA KHANG

Địa điểm : TP. ĐÀ LẠT

Quy mô :

HUYỆN ĐỘI TÂN HIỆP

Chủ đầu tư : BCHQS TỈNH KIÊN GIANG

Địa điểm : Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Quy mô : 3500 m2

TRUNG ĐOÀN 152

Chủ đầu tư : BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG

Địa điểm : Huyện Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang

Quy mô :

NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG

Chủ đầu tư : BCHQS TỈNH KIÊN GIANG

Địa điểm : Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Quy mô : 1500 m2

0985 222 225